ΓεΣΥ / Γενικό Σύστημα Υγείας Κύπρου

com2go project
  • Client: ΓεΣΥ / Γενικό Σύστημα Υγείας Κύπρου
  • Location: Cyprus
  • Status: Uncompleted
  • Duration: Since 2018
  • Tags: Social Media

ΓεΣΥ / Γενικό Σύστημα Υγείας Κύπρου

Type: Social Media Marketing
Start Year: 2018
Industry: Semi-Govermental

We manage the GHS Facebook page since its emerging, and we aim in informing the public for the implementation of the system as well as responding to their inquiries efficiently. Our strategy follows the Organization's guidelines and goals with particular focus on crisis management.